Deklaracje archiwalne

2017

Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 3,0/600/1/2017 – PDF
Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 3,0/600/6/2017 –
PDF

2015

Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 2,5/500/2/2015 – PDF
Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 3,0/600/1/2015 – PDF

2014

Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 2,0/400/3/2014 – PDF
Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 2,5/500/2/2014 – PDF
Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 3,0/600/1/2014 – PDF

2013

Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 2,0/400/3/2013 – PDF
Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 2,5/500/2/2013 – PDF
Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 3,0/600/1/2013 – PDF
Deklaracja Właściwości WE Bloczki oraz Nadproża z ABK NR 1/1/2013, 2/1/2013, 3/1/2013, 5/12/09 – PDF
Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-NS 120/1/2013 – PDF
Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-NS 180/1/2013 – PDF