Charakterystyka i asortyment

Czym się charakteryzuje beton komórkowy? 

Autoklawizowany beton komórkowy nazywany potocznie betonem komórkowym lub gazobetonem  jest jednorodnym konstrukcyjnym materiałem budowlanym o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej.

Produkowany w naszych Zakładach autoklawizowany beton komórkowy wytwarzany jest z naturalnych lokalnych surowców Podkarpacia.

Wyroby z betonu komórkowego produkowane są w wielu typorozmiarach i podlegają ciągłemu doskonaleniu, tak aby na bieżąco reprezentować europejski poziom.

SOLBET KOLBUSZOWA S.A., w ramach nowego podejścia do procesu budowy ujętego w Systemie SOLBET Perfekt, zapewnia swoim klientom:

  • komplet elementów murowych z betonu komórkowego (bloczki i płytki)
  • nadproża zbrojone typu SOLBET
  • kształtki U
  • chemię budowlaną w postaci zapraw do murowania
  • narzędzia niezbędne przy wznoszeniu ścian z betonu komórkowego.

Zalety betonu komórkowego

Beton komórkowy produkcji SOLBET Kolbuszowa S.A., to wyrób o najwyższych właściwościach ekologicznych, przyjazny człowiekowi i naturze, spełniający wymagania normy PN-EN 771-4 i posiadający europejski znak CE.

Wyroby z betonu komórkowego produkowane są jedynie z naturalnych składników takich jak:
• piasek z dużą zawartością kwarcu
• wapno
• cement
• woda
• proszek aluminium

Beton komórkowy to materiał, który daje możliwość wykonania jednorodnych ścian zewnętrznych, spełniających wymagania ochrony cieplnej budynków. Dobre właściwości akumulacji ciepła czynią dom niewrażliwym na zmiany temperatury, co powoduje, że panuje w nim miły i przytulny mikroklimat.

Porowata struktura betonu komórkowego sprawia, że ściany „oddychają”.

Beton komórkowy to materiał o ogromnych walorach ekonomicznych, umożliwiający uzyskanie znaczących oszczędności energii cieplnej. Również koszty: transportu, wznoszenia ścian i montażu instalacji są niższe w porównaniu z innymi materiałami.

Polecamy również: