Nadproża i Kształtki U

Zbrojone Nadproże
z Autoklawizowanego Betonu Komórkowego

• współczynnik przewodności cieplnej λ zbliżony do materiału ściennego
• szybki montaż
• eliminacja pracochłonnych czynności szalowania, zbrojenia i betonowania
• eliminacja przerw technologicznych potrzebnych do związania betonu
• brak konieczności wykonywania dodatkowego ocieplenia wieńca
• gotowe nadproża z ABK stanowią równe, gładkie i jednorodne fragmenty ścian, co ułatwia ich tynkowanie

ZALETY

• spełnia wymagania normy PN – EN 845-2,
• produkowane w oparciu o własną dokumentację techniczną, z ABK gęstości 650 kg/m3
i wytrzymałości na ściskanie 4 N/mm2
wg PN – EN 772-1
• zbrojenie zabezpieczone środkiem antykorozyjnym
• zastosowanie – do przekrycia otworów okiennych i drzwiowych w ścianach
zewnętrznych i ścianach wewnętrznych nośnych i działowych

ASORTYMENT I PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKOWANYCH NADPROŻY ZBROJONYCH Z ABK

Przykładowe zespolenie nadproży z ABK w zależności od szerokości muru.

KSZTAŁTKI KORYTKOWE U

Zastosowanie:

  • jako szalunek tracony do wykonania nadproży z betonu zwykłego nad otworami
    okiennymi i drzwiami w ścianach zewnętrznych i ścianach wewnętrznych nośnych
  • jako obudowa słupów
  • jako wieniec ściany szczytowej
    spełnia wymagania norm PN – EN 771 – 4
  • projektowane indywidualnie w zależności od potrzeb wynikających z szerokości
    otworu okiennego lub drzwiowego oraz z obciążeń działających na nadproże

ASORTYMENT I PARAMETRY TECHNICZNE KSZTAŁTEK KORYTKOWYCH U