Narzędzia budowlane

Murowanie w systemie SOLBET jest bardzo łatwe. Do murowania należy jednak używać podstawowe narzędzia, które nie tylko ułatwią i przyspieszą prace murarskie, ale także zagwarantują poprawne wykoanie prac murowych.

Podstawowy zestaw narzędzi powinien zawierać:

  • Piłę ręczną do przycinania bloczków
  • Prowadnicę kątową do równego przycinania bloczków
  • Młotek z gumowym obuchem
  • Pacę do szlifowania bloczków o klasie gęstości 400
  • Strug do szlifowania bloczków o klasie gęstości 500 i wyższej
  • Mieszadło do przygotowania zaprawy
  • Kielnia do murowania na cienką spoinę, o szerokości murowanych bloczków

Fot.: Zastosowanie narzędzi systemowych jest niezbędne, by wykonać prawidłowo mur na cienką spoinę

Poniżej prezentujemy narzędzia, które przydają się do wykonywania ścian w technologii SOLBET

Kielnia do murowania na cienką spoinę

Piła do przycinania bloczków

Prowadnica kątowa do równego przycinania bloczków

Paca do szlifowania bloczków o klasie gęstości 400

Strug do szlifowania bloczków o klasie gęstości 500 i wyższych

Młotek z gumowym obuchem do układnia bloczków

Mieszadło wo przygotowania zaprawy

Wiertło do wykonywania gniazd instalacyjnych

Wiertło do wykonywania przebić

Rylec do wykonywania bruzd instalacyjnych

Taśmowa piła stolikowa do cięcia bloczków