Deklaracje i certyfikaty

Beton komórkowy

Deklaracje

Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-NS 120/11/2016 PDF

Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-NS 180/12/2016 PDF

Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 2,0/400/3/2015 PDF

Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 2,5/500/7/2017 PDF

Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 3,0/600/2/2008 PDF

Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 4,0/700/4/2017 PDF

Certyfikaty

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego PDF

Certyfikaty na bloczki z ABK obowiązujące na Ukrainie PDF

IQ Net Ceryficate nr 498/7/2016 PDF

Prefabrykacja betonowa

Certyfikaty

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Elementy fundamentów z betonu zwykłego zbrojonego PDF

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Żebrowe elementy stropowe PDF

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego PDF

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Przepusty skrzynkowe z betonu zwykłego PDF

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Pustaki stropowe z betonu kruszywowego PDF

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji – Prętowe elementy konstrukcyjne z betonu zwykłego zbrojonego PDF

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Elementy ścian oporowych z betonu zwykłego zbrojonego PDF

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Elementy mostów (typ Techspam i Filigran mostowy) PDF

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Prefabrykowane słupy żelbetowe (żerdzie Typu E) PDF

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Prętowe elementy konstrukcyjne (belki i słupy) PDF

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji – Prętowe elementy konstrukcyjne (belki i słupy) PDF

Inne

Certyfikat Systemu Jakości na spełnienie wymagań PN – EN ISO 9001:2009 NR 498/7/2016 PDF