Solbet Kolbuszowa S.A. – Remont ul. Kolejowej

 

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej” wykonawca robót planuje rozpoczęcie prac na ul.  Kolejowej początkiem marca 2022 r. Ulica Kolejowa w miejscu wykonywania robót będzie nieprzejezdna.

Wykonawca rozpocznie roboty od ulicy Rzeszowskiej i wówczas nie będzie możliwości wjazdu na ulice Kolejową z tego kierunku. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa ulica jest ulicą ślepą oraz mając na względzie bezpieczeństwo oraz potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców przed rozpoczęciem tych robót wykonana zostanie droga dojazdowa od strony ulicy Ruczki, która umożliwi komunikację.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz