Rys historyczny

Zakład Betonów w Kolbuszowej rozpoczął produkcję w 1966 r. Dyrektorem Zakładu jest p. Mirosław Wiącek, a Jego Zastępcą jest p. Mariusz Serafin.

Główne produkty tego zakładu to:

  • strunobetonowe wirowane żerdzie elektroenergetyczne typu E
  • stropy gęstożebrowe teriva
  • płyty dachowe – korytkowe z betonu
  • elementy murowe z betonu kruszywowego
  • betonowe i żelbetowe rury kielichowe
  • beton towarowy
  • mało i wielkogabarytowe prefabrykaty betonowe dla budownictwa drogowego mieszkaniowego, przemysłowego, ogólnego i inżynieryjnego
  • prefabrykaty nietypowe według indywidualnych zamówień
  • inne wyroby betonowe.