Historia

SOLBET KOLBUSZOWA Spółka Akcyjna początek swej działalności datuje na dzień 28.07.1966 r. Pierwszy zakład został zlokalizowany w Kolbuszowej i jest dzisiaj znany jako Zakład Betonów w Kolbuszowej. Od początku 1970 r. Firma została poszerzona o Zakład Betonów Komórkowych w Głogowie Młp., a z początkiem 1971 r. o Zakład Mechaniczny w Kolbuszowej. Ponadto w okresie od 1969 do 1989 roku w skład struktury organizacyjnej spółki wchodził Zakład Betonów Komórkowych w Stalowej Woli – obecnie SOLBET STALOWA WOLA S.A.

Od 10.07.2018r. Firma Solbet Kolbuszowa została powiększona o Zakład Betonów w Lipiu gdzie produkowany jest beton komórkowy oraz beton towarowy.

W trakcie swojej historii spółka działała pod następującymi nazwami:

  • od 28.07.1966 r.: Zakłady Żelbetowych Elementów Prefabrykowanych „KOLBET”
  • od 01.01.1969 r.: Rzeszowskie Zakłady Produkcji Prefabrykowanych Elementów Budowlanych „KOLBET” z siedzibą w Kolbuszowej
  • od 19.12.1978 r.: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Kolbuszowa” w Kolbuszowej
  • od 02.01.1995 r.: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Kolbuszowa” w Kolbuszowej Spółka Akcyjna
  • od 20.03.1996 r.: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet – Kolbuszowa” Spółka Akcyjna
  • od 15.06.2005 r.: SOLBET KOLBUSZOWA Spółka Akcyjna.

Strukturę i formę własnościową spółki akcyjnej Firma przyjęła w tzw. procesie komercjalizacji od 02.01.1995 r. Komercjalizacja podjęta została jako przekształcenie umożliwiające uczestnictwo w Programie Powszechnej Prywatyzacji. W ramach tego programu przez okres 4 lat „Prefabet – Kolbuszowa” S.A był spółką parterową w IV NFI Progress S.A.
W chwili obecnej, od 24.01.2000 r., SOLBET KOLBUSZOWA S.A. jest jedną z firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej utworzonej przez SOLBET Sp. z o.o., Solec Kujawski, ul. Toruńska 71.

Siedziba SOLBET KOLBUSZOWA S.A