Charakterystyka

Zakład Betonów Komórkowych w Głogowie Młp. rozpoczął produkcję w 1969 r., a w ramach obecnej struktury spółki działa od początku 1970 r. Dyrektorem Zakładu jest p. Sebastian Kempa, a Jego Zastępcą p. Piotr Salach.

Głównym produktem Zakładu jest autoklawizowany beton komórkowy wytwarzany z naturalnych lokalnych surowców Podkarpacia. Wyroby z betonu komórkowego produkowane są w wielu typorozmiarach i podlegają ciągłemu doskonaleniu, tak aby na bieżąco reprezentować europejski poziom. Na targach BUDMA 2008, nadproża zbrojone typu SOLBET zostały wyróżnione złotym medalem targów. SOLBET KOLBUSZOWA S.A., w ramach nowego podejścia do procesu budowy ujętego w Systemie SOLBET Perfekt, zapewnia swoim klientom: komplet elementów murowych z betonu komórkowego (bloczki i płytki), nadproża zbrojone typu SOLBET, kształtki U, oraz chemię budowlaną w postaci zapraw do murowania.