Słupy żelbetowe i elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane dla typowych przepustów kolejowych

Prefabrykaty przeznaczone są do stosowania w kolejowych obiektach inżynieryjnych
dla przeprowadzenia cieków wodnych i przejść technologicznych przez nasypy kolejowe zarówno na liniach nowoprojektowanych jak i eksploatowanych jedno- i wielotorowych.

Przepusty skrzynkowe drogowe – charakterystyka

Elementy mają przekrój kwadratowy lub prostokątny, o różnych wymiarach. W naszej ofercie znajdują się zarówno prefabrykaty pośrednie, jak i skrajne. Ich powierzchnia czołowa jest prostopadła do osi podłużnej przepustu. Dodatkowo prefabrykaty pośrednie posiadają specjalne zamki dostosowane do grubości ścianki. Prefabrykaty skrajne przygotowane są do połączenia z pośrednimi za pomocą wlotów/wylotów przepustów. Na styku z wlotem/wylotem może zostać wykonane zespolenie lub zbrojenie. Przepusty skrzynkowe drogowe wykonujemy z betonu klasy B 45 (C35/45).

Montaż prefabrykatów dla przepustów kolejowych

Ogromną zaletą prefabrykatów dla przepustów kolejowych jest łatwy i szybki montaż. Niezbędnym elementem dla budowy konstrukcji jest zasypka przepustu. Jej wykonanie zapobiega nadmiernemu osiadaniu nasypu czy pęknięciom nawierzchni. Pomiędzy obiektem a nasypem powinny również zostać wykonane płyty przejściowe. Może to jednak ograniczyć projektant konstrukcji. Bardzo ważne jest również wykonanie odpowiedniego odwodnienia drogi i odprowadzania jej poza obiekt. W ten sposób powierzchnie nasypu zabezpieczane są przed rozmywaniem przez wody opadowe.

Przepusty kolejowe – zabezpieczenia

Przepusty wymagają składowania na utwardzonym podłożu. Podczas transportu elementy należy mocować pasami dla pełnego bezpieczeństwa podczas przewożenia.

Solbet jest firmą, która oferuje najwyższej jakości prefabrykaty, o trwałej i solidnej konstrukcji. Gwarantujemy ich wykonanie według najnowszych metod, zgodnie z wymogami inwestycji.