Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOLBET KOLBUSZOWA S.A. z siedzibą w Kolbuszowej (36-100) przy ul. Kolejowej 10, tel. 17 22 71 444, e-mail: sekretariat@solbet-kolbuszowa.pl, będącą administratorem danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania informacji na wskazany temat, a dostęp do danych osobowych będą mieć  upoważnieni pracownicy administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iodo@solbet.pl.”