Przepusty Skrzynkowe 200cm x 150cm

Budowa dróg dojazdowych do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19
Dostarczony asortyment:
 Przepusty Skrzynkowe 200cm x 150cm
Lokalizacja: Lublin
Realizacja: Luty/Marzec 2015