Przepust skrzynkowy dwudzielny – otwarty

Przepusty skrzynkowe dwudzielne – kolejny z filarów naszej oferty!

Przepust skrzynkowy dwudzielny to przykład prefabrykatu stosowanego w przy pracach nad drogowymi obiektami mostowymi. Obiekty takie są zwykle projektowane na obciążenia ruchome oraz na obciążania pojazdem specjalnym. Przepusty dwudzielne mają przekrój kwadratowy lub prostokątny. Można je montować z dwóch bliźniaczych elementów tworząc przepust zamknięty lub z pojedynczego elementu ustawianego na płycie fundamentowej lub przyczólkach.

Zastosowanie przepustów skrzynkowych

Jak wspomnieliśmy, przepusty skrzynkowe drogowe stosuje się w pracach przy obiektach mostowych. Jaką funkcję pełnią w skomplikowanej konstrukcji, jaką bez wątpienia jest most? Przepusty skrzynkowe stosowane są głównie do budowy podziemnych koryt rzek, ścieków, tuneli czy przejść dla dzikich zwierząt.

Wymiary i parametry.

Przepusty skrzynkowe dwudzielne:

przepusty skrzynkowe dwudzielne tabelka wymiary

Klasa obciążenia A + STANAG 150. Beton C35/45.

Polecamy również: