Charakterystyka i asortyment

Słupy żelbetowe prefabrykowane.

Solbet Kolbuszowa S.A. specjalizuje się w produkcji żelbetowych słupów prefabrykowanych o przekroju prostokątnym, prostych lub wyposażonych w wsporniki służące do podparcia innych elementów konstrukcji.

 

Standardowo produkujemy elementy o przekrojach od 30cm do 90cm, długości  do 20m oraz masie nawet 30 ton.

 

Produkowane przez nas słupy prefabrykowane wykorzystywane są przy budowie różnego rodzaju budynków wznoszonych w technologii szkieletowej takich jak:

– obiekty magazynowe

– hale produkcyjne

– obiekty usługowe / mieszkalne

Prefabrykaty nietypowe według indywidualnych zamówień

Bardzo ważną z punktu widzenia rozwoju firmy jest produkcja elementów wykonywanych według indywidualnych projektów. Wykonanie poszczególnych elementów projektu jako prefabrykowane zapewnia nie tylko bardzo dobrą jakość (dokładność i powtarzalność elementów produkowanych w fabryce znacznie lepsza niż uzyskiwana w warunkach budowy) ale przede wszystkim szybszy i niezależny od pogody montaż.

Odpowiednie wyposażenie Zakładu Betonów w maszyny i urządzenia produkcyjne oraz suwnice i wózki umożliwia wykonanie niemal każdego elementu zgodnie z indywidualnym projektem zamawiającego.

Elementy prefabrykowane dla typowych przepustów kolejowych

Prefabrykaty przeznaczone są do stosowania w kolejowych obiektach inżynieryjnych
dla przeprowadzenia cieków wodnych i przejść technologicznych przez nasypy kolejowe zarówno na liniach nowo-projektowanych jak i eksploatowanych jedno- i wielotorowych.

Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane skrzynkowe (zamknięte) oraz elementy prefabrykowane skrzynkowe o przekroju dwudzielnym przeznaczone są do stosowania w drogowych obiektach mostowych projektowanych na obciążenie ruchome kl. A wg PN-85/S-10030 oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150.

Przepust skrzynkowy – zamknięty

Przepusty drogowe produkowane przez SOLBET KOLBUSZOWA S.A. uzyskały Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1487-CPD/116/ZKP wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Betonów – CEBET w W-wie dot. „Przepusty Skrzynkowe z Betonu Zwykłego Zbrojonego”.

Przepust skrzynkowy o przekroju dwudzielnym

Elementy łukowe typu Techspan

Żelbetowe prefabrykaty łukowe TECHSPAN służą do budowy obiektów żelbetowych w bardzo szerokim zakresie rozpiętości od 5m do 20m oraz wysokości do 8m. TECHSPAN może być dwu- lub trój-przegubową składającą.

Element łukowy typu Techspan – próbny montaż

Strunobetonowe wirowane żerdzie elektroenergetyczne typu E

Jednym z podstawowych wyrobów produkowanych przez Zakład Betonów w Kolbuszowej są sprężone żerdzie wirowane typu „E”. Stosowane przede wszystkim do budowy napowietrznych linii niskiego i średniego napięcia, słupowych stacji transformatorowych oraz konstrukcji wsporczych, charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, szczelnością zabezpieczającą przed penetracją wody oraz ponad 50–letnią trwałością. Zastosowanie technologii zagęszczania mieszanki betonowej metodą wirowania pozwala nie tylko uzyskać wysoki stopień jej zagęszczenia ale też gwarantuje wysoką trwałość i nośność żerdzi. W naszym asortymencie znajdują się sprężone żerdzie wirowane o średnicach wierzchołkowych: 173, 218 i 263 mm, długościach od 10,5 do 15 m oraz nośności wierzchołkowej wynoszącej od 2,5 kN do 20 kN.

Stropy gęstożebrowe teriva

Znaczącą część produkcji Zakładu Betonów w Kolbuszowej stanowią elementy stropów gęstożebrowych, belkowo – pustakowych, tzw. Teriva 4.0, 6.0 i 8.0. Obecnie przez Zakład produkowane są belki na bazie kratownic o obciążeniu charakterystycznym równym 4.0, 6.0 i 8.0 kN/m2 i długościach od 7200 mm dla obciążeń 4,0 i 8,0 kN do 7800 mm dla obciążenia 6,0kN. Pustaki wykonywane z betonu na bazie keramzytu charakteryzują się znaczną wytrzymałością i niewielką wagą, co jest bardzo istotne podczas późniejszego montażu na budowie.

Charakterystyka: Stropy TERIVA (PDF)

Płyty stropowe kanałowe SPB-2002

Płyty stropowe kanałowe przeznaczone są do stosowania w stropach o obciążeniu charakterystycznym ponad ciężar własny, odpowiednio: 4,50 kN/m2; 6,00 kN/m2; 7,50 kN/m2; 10,00 kN/m2.

Nadproża żelbetowe L-19 Nn

Nadproża żelbetowe L-19 są gotowymi prefabrykowanymi elementami konstrukcyjnymi, służącymi do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych. Nazwa nadproży wywodzi się z przekroju, który przypomina literę L.

Betonowe i żelbetowe rury kielichowe

Rury przeznaczone są do budowy prostych odcinków, bezciśnieniowych przewodów kanalizacji zewnętrznej dla ścieków o małej agresywności, sieci deszczowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej.

Zalety stosowania rur kielichowych betonowych i żelbetowych:

  • okres użytkowania ponad 100 lat
  • łączenie na uszczelki gumowe zapewnia szczelność kanalizacji
  • produkcja z surowców naturalnych (cement, żwir piasek, woda)
  • różnorodność zastosowania.

Mało i wielkogabarytowe prefabrykaty betonowe dla budownictwa drogowego mieszkaniowego, przemysłowego, ogólnego i inżynieryjnego.

Do zaawansowanych technologicznie wyrobów wykonywanych przez Zakład Betonów należą także elementy składające się na konstrukcję gruntu zbrojeniowego Freyssisol, w skład którego wchodzą elementy TerraClass i TerraPlus. Wykonywane na indywidualne zlecenie prefabrykaty mają zastosowanie w drogownictwie przy budowie nasypów mostów i wiaduktów.