Elementy łukowe typu Techspan

Elementy łukowe typu Techspan – technologia Freyssinet

Znajdujące się w naszej ofercie żelbetowe prefabrykaty łukowe TECHSPAN służą do budowy obiektów żelbetowych. Ich wymiary? Dajemy możliwość zakupu w bardzo szerokim zakresie rozpiętości: od 5m do 20m oraz wysokości do 8m. Proponowana przez nas konstrukcja TECHSPAN może być dwu- lub trójprzegubowa składającą.

Łuk ma najważniejsze znaczenie!

Krzywizna łuku jest tak dobrana, by momenty zginające w każdym punkcie były bliskie zeru dla jednego konkretnego przypadku obciążeń, ciężar zasypki i parcie gruntu. Należy podkreślić, że obiekty inżynierskie wykonywane w technologii TECHSPAN nie wymagają stosowania łożysk i dylatacji, a poprzez minimalną wysokość zasypki w kluczu hmin=1m redukują śliskość nawierzchni na obiekcie w okresach przejść przez 0o C. Są przyjazne dla funduszy inwestora – obniżają koszty budowy, bowiem charakteryzują się możliwością wykonania szybkiego montażu. Prace montażowe przebiegają sprawnie ze względu na brak szalunków i rusztowań, z powodzeniem można je więc prowadzić w okresie zimowym.

Elementy łukowe – alternatywa dla budownictwa!

Proponowane przez nas elementy łukowe typu Techspan to także doskonała alternatywa dla powszechnie stosowanych stalowych, podatnych konstrukcji z popularnych blach falistych. Żelbetowe łuki mają wiele zalet – charakteryzuje je dłuższy okres użytkowania obiektu inżynierskiego, wspomniane już niższy koszt realizacji, krótszy czas budowy, łatwiejszy montaż, łagodniejsze wymagania w zakresie zasypki, większa odporność na korozję czy równie ważna poprawa walorów estetycznych.