Belki prefabrykowane

Belki prefabrykowane

Belki prefabrykowane betonowe to elementy konstrukcyjne, które produkujemy praktycznie w dowolnej konfiguracji wymiaru przekroju poprzecznego.   Produkowane belki to elementy nośne stropu, opierane na słupach lub ścianach. Ich długość zależy od projektu technicznego, jak i musi być zgodna z ograniczeniami związanymi z ich montażem i transportem. Wszystkie elementy produkowane są na podstawie powierzonej przez zamawiającego dokumentacji wykonawczej.

W jakich konstrukcjach stosowane są belki prefabrykowane?

Belki prefabrykowane są wykorzystywane na szeroką skalę w budownictwie. W szczególności korzysta z nich budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe, handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty infrastrukturalne, obiekty energetyczne, stadiony, parkingi, inne obiekty nietypowe.

Jak łączone są z konstrukcją belki betonowe?

Belki mogą być łączone z konstrukcją budynku poprzez nadbeton, oparcie na wsporniku słupa albo skręcane łączniki zbrojeniowe. Na ich końcach może również zostać zastosowana specjalna powierzchnia z wrębami, w celu jeszcze lepszego montażu i przeniesienia większych sił poprzecznych na belkę. Produkujemy również belki łączone poprzez zespolenie z nadbetonem. Belki te posiadają specjalne strzemiona zapewniające jeszcze większą przyczepność. Tak wykonane belki gwarantują stabilność i wytrzymałość konstrukcji.

Polecamy również: