Właściwości

Autoklawizowany beton komórkowy zaliczany jest do grupy betonów lekkich, gęstość objętościowa betonu komórkowego waha się od 300 do 1000 kg/m3. Produkowany jest w odmianach o gęstości od 350 do 700 kg/m3. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony cieplnej budowli skłaniają do zwiększania produkcji i stosowania odmian lżejszych 350, 400, 500 kg/m3. Dzięki właściwościom termoizolacyjnym połączonym z odpowiednią wytrzymałością betonu komórkowego, można wykonywać ściany jednorodne (bez warstwy materiału izolacyjnego) spełniające funkcję nośną i izolacyjną. Z odpowiednio wykonanych bloczków o dużej dokładności wymiarowej przy zastosowaniu tzw. zaprawy klejowej, możliwe jest wznoszenie jednowarstwowych murów o grubości 36 i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,23 [W/(m2 * K)], grubości 38 cm i i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,22 [W/(m2 * K)], oraz o grubości 42 i współczynniku przenikania ciepła k0 = 0,20 [W/(m2 * K)].

Klasyfikacja wg gęstości brutto w stanie suchym

Uśrednione ciężary bloczków i plytek z ABK na paletach.

350 - 325 ± 25 kg/m3
400 - 375 ± 25 kg/m3
500 - 475 ± 25 kg/m3
600 - 575 ± 25 kg/m3
700 - 675 ± 25 kg/m3

Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym 

Gęstość brutto w stanie suchym

350
400
500
600
700

Średnia wytrzymałość na ściskanie N/mm2

1,5
2,0
2,5
3,0 - 4,0
4,0

Izolacyjność cieplna ścian jednorodnych z betonu komórkowego

Gęstość brutto w stanie suchym

350
400

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m * K)]

Deklarowany
λD10

0,079
0,100

Obliczeniowy
λU

0,0866
0,110

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2 * K)]
Dla ścian jednorodnych pełnych o grubościach

24cm

0,34
0,43

30cm

0,27
0,34

36cm

0,23
0,29

38cm

0,22
0,28

30cm

0,20
0,25